Sufler

Sufler - program terminarz

FAQ - najczęściej zadawane pytania


Pytania i odpowiedzi


1. Po uruchomieniu Suflera mam komunikat "Nie znaleziono: ...\default.ds." Dlaczego?
2. Zmieniłem w programie standardowe ustawienia wielkości okna, czcionki i koloru dni z zadaniami. Czy po instalacji nowej wersji będę musiał ustawiać wszystko od nowa?
3. Skopiowałem nową wersję Suflera na dysk i zginęły mi wszystkie zadania. Dlaczego?
4. Zniknęła ikona Suflera z paska systemowego. Nie da się uruchomić Suflera ponownie. Co zrobić?

1. Po uruchomieniu Suflera mam komunikat "Nie znaleziono: ...\default.ds." Dlaczego?
Plik default.ds nie znajduje się w katalogu w którym uruchomiono Suflera. Skopiować plik do katalogu gdzie znajduje się sufler.exe lub w skrócie do programu w oknie "Rozpocznij w" wpisać ścieżkę do katalogu gdzie znajduje się plik default.ds.

2. Zmieniłem w programie standardowe ustawienia wielkości okna, czcionki i koloru dni z zadaniami. Czy po instalacji nowej wersji będę musiał ustawiać wszystko od nowa?
Nie. Ustawienia przechowywane są w rejestrze Windows a od wersji 1.2.5 w pliku INI.

3. Skopiowałem nową wersję Suflera na dysk i zginęły mi wszystkie zadania. Dlaczego?
W celu uaktualnienia programu należy zamienić tylko plik sufler.exe. W pliku default.ds znajdują się zadania i nadpisanie go grozi utratą danych.

4. Zniknęła ikona Suflera z paska systemowego. Nie da się uruchomić Suflera ponownie. Co zrobić?
Czasami zdarza się, że po niestabilnym zachowaniu systemu znika ikona Suflera. Programu nie można uruchomić ponownie ponieważ program działa a zabezpieczenia nie pozwalają na kilkukrotne uruchomienie. Nie można również wywołać żadnego okna programu. Należy uruchomić "Menadżer zadań" (Ctrl+Alt+Del) i przejść na zakładkę "Procesy", odszukać proces "sufler.exe" i zakończyć proces. Sufler nie jest widoczny w zakładce "Aplikacje". Można również wylogować się z systemu i zalogować ponownie lub zrestartować system.


JZI Sufler 2005 - 2008